Basisonderwijs

Team

Basisonderwijs

Op het Taalcentrum hebben de medewerkers verschillende functies en/ of taken.
  • De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het dagelijkse onderwijs. De leerkracht biedt dagelijks onderwijs aan de leerlingen en volgt de ontwikkeling van elke leerling nauwgezet. De groepsleerkrachten bij het Taalcentrum hebben naast de gebruikelijke opleiding een speciale NT2 opleiding gedaan of zijn daar mee bezig. Dit betekent dat zij deskundig zijn op het gebied van het aanleren van de Nederlandse taal als tweede taal.
  • De ambulant begeleider heeft dezelfde bevoegdheden als de groepsleerkracht. Deze leerkracht bezoekt de leerlingen die zijn over gestapt naar een reguliere school. Deze school wordt 5 keer bezocht om de leerling te ondersteunen in nieuwe situatie. Dit gaat in overleg met de nieuwe leerkracht.
  • De intern begeleider volgt de ontwikkeling van de leerlingen op het Taalcentrum. Zij coördineert tevens de extra zorg die leerlingen nodig hebben. Hierbij begeleidt zij de groepsleerkracht en de ouders van de leerlingen.
  • De orthopedagoog is gespecialiseerd in leer- en gedragsproblemen van leerlingen. Indien nodig neemt zij onderzoeken af bij leerlingen.
  • De teamleider primair onderwijs geeft leiding aan het team en bewaakt de kwaliteit van het onderwijs binnen de basisschool van het Taalcentrum. De teamleider heeft de eerste contacten met de ouders, schrijft nieuwe leerlingen in en plaatst ze in de passende groep.
  • De directeur geeft leiding aan de gehele organisatie; primair en voortgezet onderwijs.
  • De administratief medewerkster verzorgt de administratie waarvan de leerlingenadministratie een belangrijk onderdeel is.