Basisonderwijs

Team

Basisonderwijs

Op het Taalcentrum werken we met een enthousiast en betrokken team. Samen zorgen we voor goed (taal)onderwijs en goede begeleiding van onze leerlingen. Het team van het primair onderwijs bestaat uit ca. 45 medewerkers.

Op het Taalcentrum werkt iedereen vanuit een andere invalshoek.
  • De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het dagelijkse onderwijs. De leerkracht biedt dagelijks onderwijs aan de leerlingen en volgt de ontwikkeling van elke leerling nauwgezet. De meeste groepsleerkrachten bij het Taalcentrum hebben naast de gebruikelijke opleiding een speciale Nt2 opleiding gedaan. Dit betekent dat zij deskundig zijn op het gebied van het aanleren van de Nederlandse taal als tweede taal.
  • De onderwijsassistent geeft sommige lessen en begeleidt de leerlingen bij hun ontwikkeling. Daarnaast ondersteunt de onderwijsassistent de leerkrachten met  verschillende werkzaamheden.
  • De ambulant begeleider bezoekt enkele leerlingen die zijn overgestapt naar een reguliere school. De leerlingen worden door de ambulant begeleider ondersteund in de nieuwe situatie.
  • De intern begeleider volgt de ontwikkeling van de leerlingen op het Taalcentrum. Zij coördineert tevens de extra zorg die leerlingen nodig hebben. Hierbij begeleidt zij de groepsleerkracht en de ouders van de leerlingen.
  • De orthopedagoog is gespecialiseerd in leer- en gedragsproblemen van leerlingen. Indien nodig neemt zij onderzoeken af bij leerlingen.
  • De administratief medewerkster verzorgt de administratie waarvan de leerlingenadministratie een belangrijk onderdeel is.
  • De teamleider primair onderwijs geeft leiding aan het team en bewaakt de kwaliteit van het onderwijs binnen de basisschool van het Taalcentrum.
  • De directeur geeft leiding aan de gehele organisatie; primair en voortgezet onderwijs.