Nederlands als tweede taal (Nt2)

Taalexpertise

Het leren van een andere taal, een vreemde taal , bijvoorbeeld het leren van Nederlands als 2e taal (Nt2) is een heel ander proces dan het leren van de moedertaal. De klanken zijn anders dan de moedertaal, de structuur van de taal is anders, de woorden hebben een andere betekenis. Ook de culturele lading die een taal heeft is anders dan bij de moedertaal. Het taalgevoel dat bij de moedertaal van jongs af is meegekregen moet in de tweede taal opnieuw ontwikkeld worden.

Kortom het leren van een tweede taal is een intensief proces waarbij het succesvol verwerven van die tweede taal afhankelijk is van vele factoren. Factoren die persoonsafhankelijk zijn zoals de aanleg voor het leren van een taal, de motivatie om de taal te leren, de leeftijd waarop begonnen wordt met het leren van de tweede taal etc.

Er zijn ook factoren die te maken hebben met invloeden van buiten de persoon zoals het taalaanbod in de omgeving, de kwaliteit van het onderwijs op school, etc.

Het onderwijs op het Taalcentrum in Almere is geheel gericht op het leren van Nederlands als tweede taal. Alle leerkrachten en docenten hebben een speciale opleiding gedaan in het verzorgen van Nt2 onderwijs. Door te zorgen dat het onderwijs aanbod op het Taalcentrum van hoog niveau is, met gekwalificeerd personeel vormgegeven, worden de kansen om de tweede taal goed te gaan beheersen sterk vergroot.