Kopklas (specifieke groep voor 11 en 12 jarigen)

Kopklas

De Kopklas is een extra jaar basisonderwijs voor leerlingen met capaciteiten voor TL/HAVO of HAVO/VWO, maar die nog niet het niveau in de Nederlandse taal hebben bereikt om dit onderwijs te kunnen volgen. De Kopklas is een voorbereidingsjaar om daarna alsnog verder te kunnen gaan in TL/HAVO of HAVO/VWO.

Leerlingen uit het regulier onderwijs kunnen worden aangemeld op advies van hun leerkracht. Ook leerlingen uit het basisonderwijs van het Taalcentrum kunnen doorgaan naar deze klas. Deze leerlingen komen uit groep 7 of groep 8.  In dit extra jaar wordt hard gewerkt aan woordenschat, begrijpend lezen, grammatica, spelling, studievaardigheden, planning en de huiswerkhouding. De leerlingen starten na een jaar in de Kopklas in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs.

Voor uitgebreidere informatie kunt u de volgende presentatie downloaden en bekijken:
PowerPointpresentatie Kopklas