Basisonderwijs

Groepen

Basisonderwijs

Het Taalcentrum biedt onderwijs aan kinderen die net in Nederland zijn gekomen en aan kinderen die in Nederland zijn geboren, maar hier opgegroeid en opgevoed zijn in de moedertaal van hun ouders.


Toelating

Kinderen die korter dan een half jaar in Nederland zijn worden direct toegelaten. Bij andere kinderen wordt een taaltoets afgenomen. Op basis van de uitslag van de toets wordt bepaald of het kind beter af is in het regulier onderwijs of eerst een jaar onderwijs dient te volgen bij het Taalcentrum.

Kinderen die worden toegelaten:
 • begrijpen geen of onvoldoende Nederlands.
 • spreken geen of onvoldoende Nederlands.
 • maken zinnen van 2 of 3 woorden en maken daarin fouten.
 • hebben een actieve woordenschat tot 500 woorden.
 • hebben een passieve woordenschat:
  o tot 1000 woorden (groep 1-2)
  o tot 3000 woorden (groep 3-4-5-6)
  o tot 3600 woorden (groep 7-8)

Inschrijving

Voor het inschrijven van een leerling maken ouders een afspraak bij de administratie van het Taalcentrum. Tijdens het kennismakingsgesprek worden alle noodzakelijke formulieren ingevuld.

Wat brengt u mee?

 • Identiteitspapieren van beide ouders of alleenstaande ouder en van de kinderen die moeten worden ingeschreven.
 • Rapport: indien aanwezig het laatste rapport van de school waar het kind onderwijs heeft gevolgd.
 • Verslag van de peuterspeelzaal als uw kind 4 jaar wordt.

Deze documenten worden gekopieerd en opgenomen in het dossier van uw kind.

BASISONDERWIJS - groepen

Na de inschrijving wordt de leerling geplaatst in een groep met leeftijdsgenootjes. Wordt hier om een of andere reden van afgeweken dan wordt dat met de ouders besproken.  We streven naar groepen van maximaal 15 leerlingen, maar dat is niet altijd mogelijk. Om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan de leerlingen worden er onderwijsassistenten ingezet. Zij ondersteunen de leerkrachten en de leerlingen. Dit doen zij door met kleine groepjes leerlingen buiten of binnen de klas te werken.

Kleutergroepen

In de kleutergroepen (groep 1 en 2) wordt gewerkt in thema's.  In de thema's is het aanbod om de Nederlandse taal te leren verwerkt. Hierin komen ook alle onderdelen aan bod die in het regulier onderwijs worden aangeboden. Aan het eind van een thema wordt elke leerling individueel getoetst om vast te stellen wat de leerling heeft geleerd van de Nederlandse taal. De resultaten worden vastgelegd in een plan wat de leerkracht voor elke individuele leerling heeft gemaakt. Hierin zijn ook de resultaten van de overige ontwikkelingsgebieden te vinden.

Groep 3 tot en met groep 8

Vanaf groep 3 wordt gewerkt met de methode Mondeling Nederlands. Nieuwe leerlingen beginnen altijd met les 1 van het eerste blok. De leerlingen krijgen les in kleine groepjes van hetzelfde niveau. Na een blok van 10 weken worden de leerlingen getoetst. Het resultaat geeft aan of een leerling doorgaat naar het volgende blok.

Kopklas (specifieke groep voor 11 en 12 jarigen)

Voor leerlingen met capaciteiten voor TL/HAVO of HAVO/VW, maar die nog niet het niveau in de Nederlandse taal hebben bereikt om dit onderwijs te kunnen volgen is er de kopklas. De kopklas is een voorbereidingsjaar om daarna alsnog verder te kunnen gaan in TL/HAVO of HAVO/VWO. Leerlingen uit het regulier onderwijs kunnen worden aangemeld op advies van hun leerkracht. Ook leerlingen uit het basisonderwijs van het Taalcentrum kunnen doorgaan naar deze klas. Deze leerlingen komen uit groep 7 of groep 8.  In dit extra jaar wordt hard gewerkt aan woordenschat, begrijpend lezen, grammatica, spelling, studievaardigheden, planning en de huiswerkhouding.