Basisonderwijs

Groepen

Basisonderwijs

Na de inschrijving wordt de leerling zoveel mogelijk geplaatst in een groep met leeftijdsgenootjes. We streven naar groepen van maximaal 15 leerlingen, maar dat is niet altijd mogelijk. Om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan de leerlingen worden er onderwijsassistenten ingezet. Zij ondersteunen de leerkrachten en de leerlingen. Dit doen zij door met kleine groepjes leerlingen buiten of binnen de klas te werken.

Het onderwijs sluit aan bij het onderwijs op de reguliere basisscholen van Almere. Het lesaanbod is extra op taal gericht zodat leerlingen na ongeveer een jaar op het Taalcentrum kunnen doorstromen.
 

Kleutergroepen (groep A)

In de kleutergroepen (groep 1 en 2) wordt gewerkt in thema's.  In de thema's is het aanbod om de Nederlandse taal te leren verwerkt. Hierin komen ook alle onderdelen aan bod die in het regulier onderwijs worden aangeboden. Aan het eind van een thema wordt elke leerling individueel getoetst om vast te stellen wat de leerling heeft geleerd van de Nederlandse taal. De resultaten worden vastgelegd in een plan wat de leerkracht voor elke individuele leerling heeft gemaakt. Hierin zijn ook de resultaten van de overige ontwikkelingsgebieden te vinden.
 

Groep 3 tot en met groep 8 (Groep B t/m F)

Vanaf groep 3 wordt gewerkt met de methode Mondeling Nederlands. Nieuwe leerlingen beginnen altijd met les 1 van het eerste blok. De leerlingen krijgen les in kleine groepjes van hetzelfde niveau. Na een blok van 10 weken worden de leerlingen getoetst. Het resultaat geeft aan of een leerling doorgaat naar het volgende blok.