Voor welke leerlingen is de Kansklas bedoeld?

Kansklas

De Kansklas is bedoeld voor leerlingen van wie het Nederlands niet de moedertaal is. Dat kunnen kinderen zijn die in Nederland zijn geboren of kinderen die op latere leeftijd vanuit hun moederland naar Nederland zijn gekomen.

Als de sociaal emotionele ontwikkeling en de leeftijd van het kind het toe laat is het ook mogelijk om na groep 7 al uit te stromen naar de kansklas. De Kansklas valt onder het basisonderwijs. Dat betekent dat de leerlingen die naar de Kansklas komen, 14 jaar mogen worden in de Kansklas. Aangezien de Kansklas onder het basisonderwijs valt, telt dit jaar niet mee voor de maximale verblijfsduur in het voortgezet onderwijs.