Wie bepaalt of een kind naar de Kansklas kan?

Kansklas

De leerkracht van het kind meldt het kind in overleg met de ouders aan. Het aanmeldformulier kunt u terugvinden in het menu. De toelating van leerlingen wordt besloten door de leerkrachten van de Kansklas en de intern begeleider. De afweging voor wel of geen plaatsing wordt gemaakt aan de hand van het advies van de leerkracht van groep 7/8, de toets resultaten van voorgaande jaren en er wordt gekeken naar:
  • schoolvorderingen (rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen, lvs)
  • toets resultaten en algemene indruk van de toets ochtend;
  • motivatie, zelfbeeld en welbevinden.
Mocht u twijfelen of uw kind in aanmerking komt voor de Kansklas of wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact opnemen met de Kansklas. U kunt een mail sturen naar info@taalcentrumalmere.nl