Basisonderwijs

Praktische informatie

Basisonderwijs

Video

In onderstaande video is alle praktische informatie voor u op een rijtje gezet. De video is zowel in het Nederlands als Engels te bekijken.

Nederlands:

Engels:
 

Informatieboekje

Door op onderstaande link te klikken kunt u het informatieboekje van het Taalcentrum downloaden. Hierin vindt u praktische informatie over onze school. Het boekje is zowel in het Nederlands als Engels te downloaden.

Informatieboekje Nederlands
Informatieboekje Engels


Vragen aan de groepsleerkracht

Als u iets met de groepsleerkracht wilt bespreken, kunt u bellen tussen 12.30 uur en 13.00 uur of na 14.30 uur, tel: (036) 7670520. De leerkracht is niet in de gelegenheid u aan het begin van de dag te woord te staan over het functioneren van uw kind. U kunt ook een persoonlijke afspraak maken met de leerkracht van uw kind.
 

Eten, drinken en overblijven

's Morgens om ongeveer 10.00 uur is er een kleine pauze. De leerlingen kunnen dan wat eten en drinken. Tussen de middag lunchen alle leerlingen op school. Hiervoor hoeft u niet te betalen. De leerlingen eten met elkaar in de klas en spelen daarna even buiten.

Het is belangrijk dat uw kind gezond eet en drinkt. Het is niet toegestaan uw kind chips, chocolade, snoep, cola e.d. mee te geven naar school.

Het tussendoortje (een pakje drinken, fruit, gezonde koek).
Het lunchpakket (een paar boterhammen, een pakje drinken, fruit).
 

Ziekmelden

Als uw kind ziek is en niet naar school kan komen, dan kunt u dit telefonisch doorgeven. Tussen 8.00 uur 8.45 uur kunt u de voicemail inspreken. Wilt u de naam van uw kind doorgeven, de naam van de juf waarbij uw kind in de groep zit en waar uw kind last van heeft op het telefoonnummer 036-7670520. Geeft u het ook door aan het leerlingenvervoer?

Als een kind niet op school komt, dan neemt de administratie nog dezelfde ochtend contact met u op. Als een kind zonder toestemming van de school lessen mist, dan brengen wij de leerplichtambtenaar daarvan op de hoogte. Het is ook niet toegestaan eerder op vakantie te gaan of later terug te komen. Ook hiervan wordt melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar.
 

Gym

De leerlingen hebben twee keer per week gymnastiek van een vakleerkracht. Hierbij is het verplicht gymkleding te dragen. Het is niet toegestaan de gymkleding al thuis aan te trekken.

De leerlingen van groep A (groep 1-2) hebben gymnastiek in de gymzaal in de school. Zij hebben nodig:
 • een korte broek, gympakje, legging, T-shirt
 • geen gymschoenen, zij sporten op blote voeten

De leerlingen van de groepen B-F (groep 3-8) hebben gymnastiek in een sporthal. Zij gaan daar naar toe onder begeleiding van de leerkracht. Zij hebben nodig:
 • een korte broek, gympakje, legging, T-shirt
 • een handdoek (om zichzelf op te frissen)
 • gymschoenen (geen zwarte zolen)
 

Verlof

Vanwege de leerplichtwet is het niet toegestaan op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties. Ook is het niet mogelijk vakanties te verlengen.  In uitzonderlijke gevallen kunnen kinderen maximaal tien dagen per jaar extra vrij krijgen. Voor een bruiloft, begrafenis, wettelijke verplichtingen kunt u verlof aanvragen door middel van dit verlof formulier:

Verlof formulier aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek
 

Leerlingenvervoer

Het is voor ouders mogelijk via een formulier bij de gemeente schoolbusvervoer aan te vragen. Dat is echter gebonden aan regels. De eerste 3 maanden mogen alle leerlingen hiervan gebruik maken als zij meer dan 2 kilometer van de school wonen. Na 3 maanden geldt deze regeling alleen nog voor leerlingen die verder dan 6 kilometer van de school wonen. De gemeente hanteert hierbij de afstand die u aflegt per fiets. Voor veel ouders betekent dat zij hun kind na 3 maanden zelf naar school moeten brengen. Het is niet mogelijk uw kind na 3 maanden over te plaatsen naar een reguliere school. Uw kind zal eerst het programma op het Taalcentrum moeten afronden. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel of geen bijdrage aan het vervoer. Voor kinderen is het fijnst als zij door ouders gebracht en gehaald kunnen worden. Oudere kinderen kunnen vaak zelf op de fiets naar school.
 

Schooltijden

Van maandag tot en met vrijdag begint de eerste les om 08:30 uur en is de laatste les om 14:20 uur afgelopen. U kunt uw kind brengen vanaf 08:20 uur.
 

Vakanties

Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag 29 maart 2024
Pasen 1 april 2024
Meivakantie 29 april  t/m 10 mei 2024
Hemelvaartsdag 9 en 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2024

Vrije dagen
Vrije dagen in verband met professionalisering van de leerkrachten:
 • Vrijdag                        13-10-2023
 • Woensdag                 13-12-2023
 • Vrijdag                        22-12-2023
 • Donderdag                01-02-2024
 • Dinsdag                      09-04-2024
 • Donderdag               06-06-2024
 • Maandag                   17-06-2024
 • Maandag                   01-07-2024
 • Vrijdag                       19-07-2024
Mochten er extra vrije dagen zijn dan wordt u op tijd op de hoogte gebracht via e-mail.