Basisonderwijs

Naar het reguliere onderwijs

Basisonderwijs

Naar de reguliere school

Een leerling blijft gemiddeld 1 jaar op het Taalcentrum. Na dat jaar spreekt en begrijpt de leerling voldoende Nederlands om verder te gaan naar een school in de buurt waar de leerling woont. Het niveau van de Nederlandse taal is dan nog niet hetzelfde als van zijn leeftijdsgenootjes die de Nederlandse taal als moedertaal hebben, maar hij heeft een goede basis om de Nederlandse taal tussen Nederlands sprekende kinderen verder te ontwikkelen.

Bij het verlaten van het Taalcentrum is de leerling in staat het onderwijs te volgen op een reguliere school, kan meedoen aan gesprekken in de klas, kan vragen stellen, aangeven wat hij nodig heeft, contacten leggen met ander leerlingen en deze contacten onderhouden.

De ouders worden aan het eind van de periode op het Taalcentrum uitgenodigd voor een gesprek waarin wordt uitgelegd wat de verdere procedure is. Leerlingen kunnen gedurende het hele jaar starten op het Taalcentrum. Het overstappen naar een reguliere school van de leerlingen is altijd gekoppeld aan een vakantie; herfstvakantie, Kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie, zomervakantie.

Als leerlingen naar de Kansklas, de Kopklas of het voortgezet onderwijs gaan vindt het overstapmoment altijd plaats gekoppeld aan de zomervakantie. Het komt ook voor dat leerlingen de leeftijd hebben voor het voortgezet onderwijs, maar de periode in het basisonderwijs te kort was om het gewenste uitstroomniveau te halen. Deze leerlingen gaan verder in het voortgezet onderwijs van het Taalcentrum.
 

Op de reguliere school

Enkele leerlingen die zijn overgestapt naar een reguliere school in Almere krijgen gedurende ongeveer 7 weken begeleiding op hun nieuwe school door een leerkracht van het Taalcentrum. Dit noemen we ambulante begeleiding.

De ambulant begeleider bespreekt met de nieuwe leerkracht wat de leerling nodig heeft. De ambulante begeleider heeft als doel de leerling te helpen zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen op zijn/haar nieuwe school. Ook leert de ambulant begeleider wat de gebruiken zijn op de nieuwe school. De leerkracht en de leerling kunnen ook zelf aangeven wat zij nodig hebben. Zie voor meer informatie bij Taalexpertise op deze website.