Waar is de Kopklas gevestigd?

Kopklas

De Kopklas is gehuisvest in De Meergronden. Dit is een VO-school in Almere Haven. Hier is bewust voor gekozen zodat de leerlingen niet het gevoel van zitten blijven krijgen. Daarnaast krijgen de leerlingen ook les van vakdocenten van het VO (gym, Engels en beeldende vorming) zodat zij alvast kunnen wennen aan de structuur van het VO.