Voortgezet onderwijs

Praktische informatie

Voortgezet onderwijs

Locaties

Het Taalcentrum VO is gehuisvest op twee locaties:
 • Locatie 1 is gehuisvest op het Walt Disneyplantsoen 88 (Filmwijk, Almere Stad ).
 • Locatie 2 is gehuisvest op de Asterstraat 41 (Bloemenbuurt, Almere Buiten).
Op beide locaties is geen kantine aanwezig. De leerlingen dienen zelf iets te eten en te drinken meenemen voor in de pauzes. Hierbij gaat onze voorkeur uit naar een gezonde lunch en gezonde tussendoortjes.
 

Ziekmelden en afmelden

Als uw kind niet naar school kan komen vanwege ziekte of andere reden, dan dient u hem/haar af te melden via per email. U zendt een bericht naar afmelden@taalcentrumalmere.nl  Hierin vermeldt u de naam en geboortedatum van uw kind en de reden van afwezigheid.

Als u niet in staat bent om een email te versturen, kunt u uw kind ook telefonisch afmelden tussen 8.00 uur en 8.45 uur (telefoonnummer: 036 - 76 70 520). U kunt dan een voicemail inspreken met uw naam, de naam en geboortedatum van uw kind en reden van afwezigheid.
 

Sporten

Alle leerlingen hebben 1x per week anderhalf uur sport.
Voor deze lessen zijn nodig:
 • een sportbroek
 • een T-shirt
 • sportschoenen (geen zwarte zool)
 • een handdoek en zeep
Na het sporten kan er gedoucht worden. Wanneer een leerling na het sporten nog les heeft, dan moet hij/zij zich in ieder geval even opfrissen.
 

Zwemmen

Voor een aantal leerlingen bestaat de mogelijkheid om zwemles te krijgen. Aan het begin van het schooljaar wordt gekeken welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. De meeste leerlingen blijven twee jaar op onze school en het lukt meestal om het A-diploma te halen binnen deze tijd.
Er wordt gezwommen in het zwembad in Almere-Poort. Adres: Pierre de Coubertinplein 6, 1362 LA

Wanneer een leerling mag gaan zwemmen, wordt dit eerst aan de ouders schriftelijk medegedeeld. Zonder deze brief kan een leerling niet met het zwemmen mee doen.

Zwemkleding:
 • Meisjes: badpak (geen bikini)
 • Jongens: zwembroek (niet te wijde en te lange pijpen)
 

Schoolboeken

De schoolboeken worden door de school uitgeleend. Aan het begin van de schoolperiode wordt precies bijgehouden welke boeken aan de leerling zijn uitgereikt en in welke staat deze boeken zich bevinden. Wanneer een leerling naar een andere groep gaat of de school verlaat, dienen de boeken weer te worden ingeleverd in dezelfde staat als waarin ze werden uitgereikt. Wanneer dit niet het geval is worden de kosten in rekening gebracht.
 

Ouderavond

Wij vinden het belangrijk dat er goede contacten zijn tussen school en thuis. Vandaar dat we regelmatig contact met ouders zullen hebben. Dat kan zijn tijdens een ouderavond op school, maar ook tijdens individuele gesprekken waarin we de vorderingen van uw kind bespreken.

Aan het begin van het schooljaar (in september) en in het voorjaar (in maart, voor ouders van leerlingen, die na september zijn begonnen op het Taalcentrum) is er de kennismakingavond. Voor de ouders van de leerlingen die overstappen aan het eind van het schooljaar, is er in november een voorlichtingsavond met informatie over het vervolgonderwijs.
 

Lestijden en pauzes

1e lesuur 8:30 - 9:15
2e lesuur 9:15 - 10:00
3e lesuur 10:00 - 10:45
pauze 10:45 - 11:15
4e lesuur 11:15 - 12:00
5e lesuur 12:00 - 12:45
pauze 12:45 - 13:15
6e lesuur 13:15 - 14:00
7e lesuur 14:00 - 14:45
 

Vakanties

Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari 2022
Goede Vrijdag 15 april 2022
Pasen 18 april 2022
Meivakantie 25 april  t/m 6 mei 2022
Hemelvaartsdag 26 en 27 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022
Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2022

Vrije dagen
Vrije dagen in verband met studie van de leerkrachten:
 • donderdag 30 september 2021
 • vrijdag 26 november 2021
 • maandag 24 januari 2022
 • woensdag 16 maart 2022
 • woensdag 30 maart 2022
 • dinsdag 7 juni 2022
Mochten er extra vrije dagen zijn dan wordt u op tijd op de hoogte gebracht.