Voortgezet onderwijs

Voor wie is het Taalcentrum VO?

Voortgezet onderwijs

Het Taalcentrum voortgezet onderwijs (VO) biedt onderwijs aan jongeren van 12 tot 18 jaar die net in Nederland zijn gekomen en aan jongeren die al wat langer in Nederland zijn, verhuisd zijn naar Almere, maar nog niet in kunnen stromen in het regulier vervolgonderwijs.
 

Toelating

Er zijn twee criteria van toepassing die bepalen of een leerling wordt toegelaten tot de ISK van het Taalcentrum.

Criterium A:
  • Leerlingen die rechtstreeks uit het buitenland komen en het Nederlands niet beheersen in woord en geschrift
Leerlingen worden bij binnenkomst getest om een inschatting te kunnen maken van het haalbare niveau. Hierbij gaat het om een IQ test en een non verbale rekentest. Het gaat hierbij om een globale eerste indruk te krijgen van de capaciteiten van de leerling. Om zo het beginniveau beter te kunnen vaststellen. Resultaten van de testen worden met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd vanwege mogelijke culturele bias (westers testen t.o.v. anders cultureel interpreteren, denken en handelen).

 Criterium B:
  • Leerlingen die al wat langer in Nederland zijn, verhuisd zijn naar Almere, maar nog niet in kunnen stromen in het regulier vervolgonderwijs.
Deze leerlingen worden eerst getest op hun rekenvaardigheid en leesvaardigheid.
 

Inschrijven

Leerlingen kunnen het hele jaar telefonisch (036-7670520) aangemeld worden. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. De leerling moet altijd zelf meekomen. Aansluitend op het intakegesprek wordt de leerling getoetst. Het toetsen moet meer duidelijkheid bieden over de groep waarin de leerling kan starten en wat het te verwachten onderwijsperspectief is.

Wat neemt u mee naar het kennismakingsgesprek?
Bij inschrijving is nodig een paspoort of identiteitskaart van de leerling en van de ouders. Ook is een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (uitgebreid GBA) nodig.

De volgende gegevens zijn van belang:
  • de persoonlijke gegevens van de leerling;
  • de nationaliteit van de leerling en de ouders;
  • de datum van binnenkomst in Nederland;
  • het burger servicenummer (indien aanwezig);
  • naam van het gezondheidscentrum en huisarts;
  • naam van de zorgverzekering en polisnummer (indien aanwezig);
  • rapporten of certificaten van vorige scholen (indien aanwezig).