Wat leren de kinderen allemaal?

Kansklas

De Nederlandse taal is het belangrijkste vak in de Kansklas. De kinderen hebben op dat gebied een achterstand. Daarom wordt 70% van de tijd besteed aan het leren van de Nederlandse taal. Het accent ligt op woordenschat en begrijpend lezen. Daarnaast zijn technisch lezen, taalbeschouwing en spelling onderdeel van het curriculum. Rekenen staat ook op het rooster, evenals Engels, wereldoriëntatie, beeldende vorming en gymnastiek. Kennis van de Nederlandse cultuur loopt als een rode draad door alle lessen. Het aanleren van studievaardigheden zoals plannen, verantwoordelijkheid nemen, aanleren van een goede huiswerkhouding en zelfstandigheid is een belangrijk onderdeel van de Kansklas.