Over taal

Wat is het belang van het beheersen van de taal?

Taal is een belangrijk middel voor mensen om te communiceren. Een middel om informatie uit te wisselen. Je hebt taal nodig om vragen te stellen en om onderwerpen te bespreken. Met taal kun je emoties en gevoelens uitdrukken. Via taal kun je elkaar gaan begrijpen. Je kunt je via taal gaan ontwikkelen en informatie verwerken.

Taal is er in geschreven en gesproken vorm. Taal krijgt mede betekenis door de wijze waarop het wordt geïnterpreteerd en wordt uitgesproken. De klanken die de taal vormen, het ritme waarmee klanken worden uitgesproken en de non-verbale ondersteuning van de communicatie geven mede vorm aan de betekenis van taal.

Taal is er in vele vormen en varianten. Elke cultuur of subcultuur kent vaak een eigen taal of een variant daarvan. Taal is vormgegeven door de cultuur waarin het is ontstaan en de evolutie die de taal daarin heeft doorgemaakt. Het leren van een moedertaal is een natuurlijk proces dat meestal grotendeels onbewust plaatsvindt.

Het leren van een andere taal, een vreemde taal , bijvoorbeeld het leren van Nederlands als 2e taal (Nt2) is een heel ander proces dan het leren van de moedertaal. De klanken zijn anders dan de moedertaal, de structuur van de taal is anders, de woorden hebben een andere betekenis. De culturele lading die een taal heeft is anders dan bij de moedertaal
Het taalgevoel dat bij de moedertaal van jongs af is meegekregen moet in de tweede taal opnieuw ontwikkeld worden.

Kortom het leren van een tweede taal is een intensief proces waarbij het succesvol verwerven van die tweede taal afhankelijk is van vele factoren. Factoren die persoonsafhankelijk zijn zoals de aanleg voor het leren van een taal, de motivatie om de taal te leren, de leeftijd waarop begonnen wordt met het leren van de tweede taal etc.

Er zijn ook factoren die te maken hebben met invloeden van buiten de persoon zoals het taalaanbod in de omgeving, de kwaliteit van het onderwijs op school, etc.

Het onderwijs op het Taalcentrum in Almere is geheel gericht op het leren van Nederlands als tweede taal. Alle leerkrachten en docenten hebben een speciale opleiding gedaan in het verzorgen van Nt2 onderwijs. Door te zorgen dat het onderwijs aanbod op het Taalcentrum van hoog niveau is, met gekwalificeerd personeel vormgegeven, worden de kansen om de tweede taal goed te gaan beheersen sterk vergroot.

Wat kunnen ouders zelf doen om hun kind te helpen bij het leren van de taal?

Lezen is een belangrijk onderdeel in de schoolloopbaan van een kind. Op het Taalcentrum werken we eraan dat de kinderen het leesniveau bereiken dat nodig is voor de groep waar ze naar toe gaan. In het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs is het belangrijk dat de leerlingen voldoende leesvaardig zijn om hun studieboeken te kunnen begrijpen en daardoor te kunnen studeren.
Het is voor de kinderen en jongeren erg goed als er thuis ook gelezen wordt en als dit door ouders ook wordt gestimuleerd. Ouders kunnen hun kind inschrijven als lid van de openbare bibliotheek, voor hen is dit gratis!

Na het afronden van cursus 1 van Mondeling Nederlands is er voor kinderen in de basisschool van het Taalcentrum een mogelijkheid om op school mee te doen aan het "Verteltassen-project". Hierbij krijgen de kinderen een tas mee naar huis met daarin een door henzelf gekozen prentenboek en spelletjes, kleurplaten, knuffels, informatie over het onderwerp in het prentenboek en woordkaartjes. De kinderen mogen die tas een paar weken lenen en dan op school weer omruilen voor een andere tas.

Ook Nederlandstalige TV programma's, zoals "Sesamstraat", "het Klokhuis" en "het Jeugdjournaal" zijn geschikt om de woordenschat te vergroten.