Ouders en taal

Taalexpertise

Wat kunnen ouders zelf doen om hun kind te helpen bij het leren van de taal?

Lezen is een belangrijk onderdeel in de schoolloopbaan van een kind. Op het Taalcentrum werken we eraan dat de kinderen het leesniveau bereiken dat nodig is voor de groep waar ze naar toe gaan. In het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs is het belangrijk dat de leerlingen voldoende leesvaardig zijn om hun studieboeken te kunnen begrijpen en daardoor te kunnen studeren.

Het is voor de kinderen en jongeren erg goed als er thuis ook gelezen wordt en als dit door ouders ook wordt gestimuleerd. Ouders kunnen hun kind inschrijven als lid van de openbare bibliotheek, voor hen is dit gratis!

Na het afronden van cursus 1 van Mondeling Nederlands is er voor kinderen in de basisschool van het Taalcentrum een mogelijkheid om op school mee te doen aan het "Verhaaltassen-project". Hierbij krijgen de kinderen een tas mee naar huis met daarin een door henzelf gekozen prentenboek en spelletjes, kleurplaten, knuffels, informatie over het onderwerp in het prentenboek en woordkaartjes. De kinderen mogen die tas een paar weken lenen en dan op school weer omruilen voor een andere tas.

Ook Nederlandstalige TV programma's, zoals "Sesamstraat", "het Klokhuis" en "het Jeugdjournaal" zijn geschikt om de woordenschat te vergroten.