Voortgezet onderwijs

Naar het regulier onderwijs

Voortgezet onderwijs

Naar de reguliere school

Een leerling blijft gemiddeld 2 jaar op het Taalcentrum VO. In het algemeen stappen leerlingen na twee jaar Taalcentrum over naar het regulier onderwijs. Dit onderwijs kan een vorm van voortgezet onderwijs zijn, het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en soms het hoger beroepsonderwijs (HBO) of het wetenschappelijk onderwijs (WO).

Na 2 jaar Taalcentrum spreekt en begrijpt de leerling voldoende Nederlands om verder te gaan in het vervolgonderwijs. Het niveau van de Nederlandse taal is dan meestal nog niet hetzelfde als van zijn/haar leeftijdsgenoten die de Nederlandse taal als moedertaal hebben, maar hij/zij heeft een goede basis om de Nederlandse taal tussen Nederlands sprekende leeftijdgenoten verder te ontwikkelen.

Bij het verlaten van het Taalcentrum is de leerling in staat het onderwijs te volgen op een reguliere school, kan meedoen aan gesprekken in de klas, kan vragen stellen, aangeven wat hij/zij nodig heeft, kan contacten leggen met ander leerlingen en deze contacten onderhouden. De leerling is in staat op zijn/haar niveau lessen te volgen in het Nederlands en studieteksten te kunnen lezen, te begrijpen en te bestuderen.

Leerlingen kunnen gedurende het hele jaar starten op het Taalcentrum. Het overstappen naar een reguliere school van de leerlingen is altijd gekoppeld aan de zomervakantie.

Tijdens de periode op het Taalcentrum wordt gekeken welk vervolgonderwijs het meest geschikt is voor de leerling. Dit gebeurt in overleg met de leerling en de ouders. Doorstroom is afhankelijk van de leeftijd, behaalde resultaten en het te verwachten ontwikkelperspectief.

Leerlingen kunnen na het Taalcentrum VO doorstromen naar:
  • Praktijkonderwijs
  • VMBO: BBL, KBL, TL/MAVO
  • HAVO/VWO
  • MBO niveau 1 t/m 4
  • (toelatingsjaar) HBO en WO