Voor welke leerlingen is de Kopklas bedoeld?

Kopklas

De Kopklas is bedoeld voor leerlingen van wie het Nederlands niet de moedertaal is. Het kunnen kinderen zijn die in Nederland zijn geboren of kinderen die op latere leeftijd vanuit hun moederland naar Nederland zijn gekomen.

Als de sociaal emotionele ontwikkeling en de leeftijd van het kind het toe laat is het ook mogelijk om na groep 7 al uit te stromen naar de Kopklas. De Kopklas valt onder het basisonderwijs. Dat betekent dat de leerlingen die naar de Kopklas komen, 14 jaar mogen worden in de Kopklas. Aangezien de Kopklas onder het basisonderwijs valt, telt dit jaar niet mee voor de maximale verblijfsduur in het voortgezet onderwijs.