Wie bepaalt of een kind naar de Kopklas kan?

Kopklas

De leerkracht van het kind meldt het kind in overleg met de ouders aan. Het aanmeldformulier kunt terugvinden in het menu. De toelating van leerlingen wordt besloten door de leerkrachten van de Kopklas en de intern begeleider. De afweging voor wel of geen plaatsing wordt gemaakt aan de hand van het advies van de leerkracht van groep 7/8, de toetsresultaten van voorgaande jaren en er wordt gekeken naar:
  • schoolvorderingen (rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen, lvs);
  • toetsresultaten en algemene indruk van de toetsochtend;
  • motivatie, zelfbeeld en welbevinden.
Mocht u twijfelen of uw kind in aanmerking komt voor de Kopklas of wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact opnemen met de Kopklas. U kunt een mail sturen naar kopklas@taalcentrumalmere.nl