Basisonderwijs

Voor wie is het Taalcentrum PO?

Basisonderwijs

Het Taalcentrum primair onderwijs (PO) biedt onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar die net in Nederland zijn gekomen en aan kinderen die in Nederland zijn geboren, maar hier opgegroeid en opgevoed zijn in de moedertaal van hun ouders. 
 

Toelating

Kinderen die korter dan een half jaar in Nederland zijn worden direct toegelaten. Bij andere kinderen wordt een taaltoets afgenomen. Op basis van de uitslag van de toets wordt bepaald of het kind beter af is in het regulier onderwijs of eerst een jaar onderwijs dient te volgen bij het Taalcentrum.

Kinderen die worden toegelaten:
  • begrijpen geen of onvoldoende Nederlands;
  • spreken geen of onvoldoende Nederlands;
  • maken zinnen van 2 of 3 woorden en maken daarin fouten;
  • hebben een actieve woordenschat tot 500 woorden;
  • hebben een passieve woordenschat:
    • tot 1000 woorden (groep 1-2)
    • tot 3000 woorden (groep 3-4-5-6)
    • tot 3600 woorden (groep 7-8)
 

Inschrijving

Voor het inschrijven van een leerling maken ouders een afspraak bij de administratie van het Taalcentrum. Tijdens het kennismakingsgesprek worden alle noodzakelijke formulieren ingevuld.

Wat neemt u mee naar het kennismakingsgesprek?
  • Identiteitspapieren van beide ouders of alleenstaande ouder en van de kinderen die moeten worden ingeschreven.
  • Het laatste rapport van de school waar het kind onderwijs heeft gevolgd (indien aanwezig).
  • Verslag van de peuterspeelzaal als uw kind 4 jaar wordt (indien aanwezig).
Deze documenten worden gekopieerd en opgenomen in het dossier van uw kind.