Basisonderwijs

Voortgang

Basisonderwijs

Voor leerlingen die worden ingeschreven bij het Taalcentrum wordt een individueel leerplan opgesteld. Daarin staat wat in één jaar te behalen is. Op vaste momenten in het jaar wordt vastgesteld of de ontwikkeling van de leerling naar wens verloopt. Blijkt een leerling meer aan te kunnen dan werd verwacht, wordt het doel naar boven bijgesteld. Als het nodig is krijgt een leerling extra hulp om het doel te behalen. Het kan ook voorkomen dat een leerling specialistische hulp nodig heeft. Op verschillende momenten in het jaar wordt met de ouders van de leerling zijn/haar ontwikkeling besproken.

Om de ontwikkeling te volgen op school:

  • observeert de leerkracht de leerlingen gedurende de dag tijdens de lessen
  • beoordeelt de leerkracht het werk dat door de leerling is gemaakt
  • wordt er gebruik gemaakt van toetsen uit de methodes die worden gebruikt
  • worden methode onafhankelijke toetsen ingezet

Halverwege de periode op het Taalcentrum stelt de leerkracht voor de leerling een rapport op dat met de ouders wordt besproken. Ouders die geen Nederlands of Engels spreken worden vriendelijk verzocht iemand mee te brengen om te fungeren als tolk. Dat kan niet het eigen kind zijn.