Overzicht nieuws

18-10-2019
| Het Taalcentrum heeft de website vernieuwd. Alle vertrouwde informatie is nog steeds te vinden, maar zit vanaf nu in een nieuw jasje. Kies op de home-pagina voor primair of voortgezet onderwijs en...

Nieuwe ouders

Het Taalcentrum helpt deze leerlingen de Nederlandse taal te verwerven tot een niveau dat nodig is om succes te kunnen hebben in het regulier onderwijs. Zodra leerlingen het gewenste niveau bereikt hebben gaan zij verder in het regulier onderwijs.